تبلیغات
fabrike - زبــــان دخترهای امروزی ! ..
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390 | 05:27 ب.ظ | نویسنده : کسری
زبــــان دخترهای امروزی ! ..


  خوشگل = خوجل

خوبی = خوفی

جیگرتو بخورم = جیگلتو بخولم

عشق منی = عجق منی

  قربونت برم = قلبونت بلم

چطوری؟ = تطولی؟

چی کار می کنی = چیکال می کنی

سلام = شلام

دختر= دخمل

پسر = پسمل
عزیزم = عجیجم

جون = جونزززززز

بی تربیت: بی تبلیت

بی ادب: بی عوض (این یکی درک ربطش کمی مشلکه واقعاً)

دوست ندارم: اصنم نِی خوام

نمیدونم= نیدونم(بعضی ها این روزا خیلی زیاد میگن!!)

دوست = دوکس (این کلمه رو نمیدونم از کجا درآوردن)


در پایان به ابراز عشق یک دختر ایرانی با یک پسر توجه کنید:

شلام قلبونت بلم چطولی ؟جیگلتو بخولم پسمل من نیدونی چقدر دوکست دالم  • آسمان
  • مجتمع طلائیه
  • ضایعات