تبلیغات
fabrike - زن ها را باید چگونه شناخت؟
تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1391 | 10:25 ق.ظ | نویسنده : کسری
دختر:خوابی؟؟؟
پسر: آره بیدار شدم زنگ می زنم بهت
دختر:من دوس پسر قبلیم این موقع روز خواب نبود
پسر:چه ربطی داره؟
دختر:من واسش مهم بودم
...
 ... پسر:خوب بیا من بیدار شدم، خوب شد؟
دختر:دوس پسر قبلیم اصلا" نمی گفت: من بیدار شدم بیا
پسر:اون یه آدمه دیگه بود من یه آدمه دیگه
دختر:من كه همون آدمم
پسر:من قانع شدم ، از این به بعد هر روز 6 صب بیدارم
دختر:من 6 خوابم
پسر:دوس دختر قبلیم 6 بیدار بود
دختر:برو با همون ( گوشی را قطع می كند) .
( هنوز تحقیقات برای شناخت زنها ادامه دارد.)نمایش نظرات 1 تا 30

  • آسمان
  • مجتمع طلائیه
  • ضایعات